慈爱赠医施药队二月份征信录

-A A +A

慈爱赠医施药队月份征信录
(01/02/2014 – 28/02/2014)

* 有些名字电脑无法显示。
* 2月份总收入RM30949

会所经手
RM300 荘惜莲
RM200 陈征凯
RM100 杨桂心
RM20 林重恒 陈宝丝
RM10 黄瑞花

钟医师经手
RM3000 回向已故刘秀莲往生西方
RM2000 拿汀邱素心合家
RM1500 NEO SOOK KUEN & FAMILY
RM1000 马来西亚菩提心社福利会 槟州佛学研究会
RM500 梁维晟 (黄宏洲 林惠娟合家) SOUTH ISLAND PLASTICS SDN BHD GOLDEN VICTORY SDN BHD MASTER PAQ
RM400 (蔡金沙 李月华 蔡秀琴 蔡俊豪)
RM300 林慧馨 梁金爱 运动之友 OOI CHENG CHUAN & FAMILY
RM240 (杨子莹 杨智镳 杨凯雯 杨凯荔)
RM200 (邱云平 林玉环夫妇合家) 陈利益合家 李日升合家 达远印务有限公司
RM150 LEE BOON SHIN & FAMILY LEE KOK SHIN & FAMILY
RM100 钟武俊 江得和 郑月音 张采仙 胡建树 邱绮霞 (杜顺发 杜添福 杜添仁 杜添仁 杜添灏) 许春玲合家 张顺玉合家 刘少芳合家 (王良宝 张嘉玲夫妇合家) KHOO JIN NEE & FAMILY
RM80 (黄昌强 钟凤茗夫妇合家)
RM84 (吴荣清 温庚梅 吴俊杰 吴惠玲) (吴荣谅 谢木心 吴健来 刘金君 吴健辉 吴健伟 吴思婷)
RM72 (廖秀嫒 黄月友 苏叶球 梁美新 苏柔燕 苏佑文) (曾玉莲 卢桐胜 卢伟胜 卢欣倚 蔡秀金 曾玉华) (杜治运 方慧萍 杜启章 杜启维 杜启正 杜启铭)
RM60 (吴荣宗 谢玉云 吴凯宏 吴凯星 吴凯盈) (杜锦联 杜顺意 林秀金 林顺旺 黄丽华) (何育敬 杜美云 何应东 何慧倪 何应森)
RM50 释真道法师 巫美珍 苏施敏 江宇宁 黄慧君 陈丽秀 苏西伟 李幼珍 曾婉霖 黄碧根 (林升春 林升伦) 林雪枝合家 (洪南才 余赛佳夫妇合家)
RM48 (黄朝椒 叶津荣 林丽瑞 叶凤芬) (曾文琳 冯健舜 冯羽柽 冯羽宏)
RM36 (王玉霞 刘俊丰 刘欣倪) (黄锦崑 陈碧莉 黄兆谦)
RM30 黄彩云 (傅世秋 傅世骐 傅世翔) (吴敏萃 吴眳* 林清侨 黄亚新) 黄子良合家X2
RM24 (王绣清 陈霖倩) (高丽菁 林明泉)
RM20 李源远 (邱鼎仁 邱鼎絖 邱武荣 李美遐)X2 (张用文 张文煜 张凯婷 张凯茵)X2 房毓梅合家X2 周东江
RM15 王秋益 许俊鸾 陈丽婷 TAN LEONG HUAT
RM12 唐霈伊 林玉莲 林文益 骆淑珍 李丽思 曾玉莲X2 林亚妹 陈天妮 郑柳金
RM10 杨富添X2 林玉泉X2 林秀枝X2 汤立捷X2 张靓凤 冯英华 张顺和合家
RM5 黄亚简X2

巡回队经手
RM200 善才堂 (林忠顺 何碹清合家)
RM100 曾铭施 黄桂香
RM50 雷玲玲 雷清河 已故雷世福 庄妙金 郑平和 郑振发 郑进泉 释心志 吴木荇 释见静
RM20 陈彩娥 谢顺发
RM10 陈巧清 苏斌权 苏斌正 王凤慧合家

檀香寺经手
RM1000 DATO GOH HEOW EWE
RM300 杨芳燕 袁伟良 纪念已故林美香
RM250 章正生合家
RM200 张慧兰 杨合忠 苏月凤 杨伟胜 陈玉香合家 资源回收 NG SHAN NING 已故黄宝珠 功德回向已故黄宝珠 IMO. ONG LENG GIN IMO KHOO SAW EWE
RM148 (吳亚苏 黄翠珠 已故黄南洋)
RM120 李抒桓 LEE GHIM KEE LEE GHIM HONG
RM100 蔡静仪 蔡爱仪 杨伟利 杨芳虹 (林静清 邹家诚) (符祥忠 黄美玉) (林耀钦 林坤隆 林坤铵 林梁时 林思漂 林瑞英 方筠媚) (冯碧凤 许晓* 许晓敏 许瑞犹) 王亚列合家 尤健辉合家 王光亮合家 杨炳坤合家 (刘龙兴合家 刘祥福合家) GOH LEE HWA ANG JIA MIN 骆慕莉回向已故骆秀川
RM80 (林忠和 黄秀园 林松贤 林松立)
RM60 曾宝意 杨再明 黎群娣 CHING KHEONG AIK (黄健信 黄依婷 黄锦樑 杜宝桂 黄依琳)
RM50 何凤娣 蔡茹仪 蔡进 郭美莲 陈金伦 萧秀兰 林健绸 苏振荣 施梦云 (任吴思妮 吴丁来) (张瑞云 刘嘉欣 刘家炫) (杨基全 杨优棋 吴美芬) (纪振雄 章诗玲 纪境逸) (谢育竹 谢育莹 谢秉锟 李宝玲) (孙嬿云 陈*珲 陈诗绮 孙嬿丽 陈韦*) 刘英兰合家 李宗荣合家 李紫慧合家 GOH AH CHER LYE SUI LEAN & SON (HANG SIOK GEEK NGAM TIEK CHONG LIAU YU CHAIN NGAM EANG SIM NGAM EAN SEE) 邝淑仅回向已故邝金河 已故蒋帝炳 (IMO. TAN SEOK ENG & LOW HONG LIM)
RM40 (郭绍勇 林美圻) (黄秀花[UTARA] 黄秀容[ESIKA]) (谢一劲 谢瑾慧) (陈赋安 黄诗婼) (田木富 田辉祥 田丽菁 田辉成) (陈道婕 许子逸 田哲衔 孙素柳) (田婧宁 田哲睿 田亦晋 田美芳) (田辉忠 许*乐 许宇霏 田钰涵)
RM30 (谢璟雄 陈美琪) (谢璟钿 曾丽云 谢竣介 谢佳妤) (孙福兴 许*霓 孙福麟 尤宝葆 孙玛拨 方卿凤) (杨语铮 YOUNG YU TENG) (柯欣秀 CHONG SOON HENG LIM YET LEAN & FAMILY) 孙嬿贞合家 CHOK SIN YUN & FAMILY
RM20 尤娣 叶汶霓 林树民 赵*财 刘玉英 郑绣华 方密云 卢清燕 陈星松 LIM WENG CHEONG (田金生 郑佩玲) (陈香莲 郑宝强) (谢璟丝 张兆年 张巧霖 张巧莹) (陈美兰 陈美均 陈美廷 陈美燕) 李五妹合家 庄燕娇合家 黄中顺合家 方娇銮合家 骆媚莉回向已故骆秀川 (LIM NGOO MOOI@LIM YANG ENG) (KU AH NYA@KU POW HONG) (NGAM A HU WEE YUPA PORN JUN KAMA)
RM12 沈思念
RM10 王礼杰 梅爱金 林荷惹 王秀莲 刘** 客诱* 刘亚美 林巧良 杨振霖 杨贵想 黄昱雯 李砡* 王莉燕 杨惜花 (林祥根 林新宏) (胡云珠 胡云娘) TERRY NG KWAN LI LEE HUI WEEN ENG HONG CHIANG@ENG SEAK CHUAN 吴东坡合家 胡炳达合家 (刘铠瑄 胡藤鳗合家) CHENG HONG BOI & FAMILY TAN SIAM HUAT & FAMILY 纪念已故苏玉宝X2 功德回向已故GOH GUAT LEE
RM5 ENG GHEE CHENG

诗布朗在也佛教会
RM300 已故萧钿賲
RM200 李美砡 已故黄素爱
RM120 李秋郿
RM100 黄秀蓉
RM90 (黄富生 陈来初 黄彦槇)
RM60 (郑英悦 许凯筌) (吴金海 马瑞娇) (吴玟玉 吴玟枝 袁月兰) (庄瑞萍 黄圣富 方秀贞 方秀蓉 方展兴 方裕祥)
RM50 黄素幼
RM30 (林玉风 郑汉金) (陈桃英 陈依玲) (卢詠琴 骆荣泉 崔玉清 卢国才 卢生平) (王俊杰 王俊蒨 王俊璇 张美凤 王金发 王俊心) 五亚金合家
RM25 (黄善到 王莉媜 黄罗玉 黄腾正 黄腾永)
RM20 伍仙宝 刘爱枝 黄宝锦 黄秀梅 黄亚惹 (谢金妹 王仪珍) (彭建维 方秀玲) [江莲媚 黄椰好(亚好)] (吕连福 黄玉霞 梁亚凤 李亚禧) 已故吴荣坤 (已故谢嫦娇 已故林金隆)
RM15 (余明义 李美丝 余嘉毅)
RM10 林忠明 梁玉莲 陈翠珠 黄赛珠 黄则和 (李汶慧 李文毓) (黄福兴 李碧丝) (张有辉 李金静 张瑜芩)X2 (陈月金 李碹妮 林智恒 林友健) (洪玉鸳 李赐枝 黄奕韩 黄苡宁) 黄建成合家 翁雅淞合家
RM5 江锦恒 江丰林 蔡明月 李晶星 黄凤香 王亚云 茹诘雰 已故刘红花

郑绣华经手
RM200 阮宝珠 黄森球合家
RM50 陈冰心
RM25 (江永利 黄素莲 江美盈 江定富 EMELIA NG)
RM20 HOONG CHEONG LOON
RM10 杨月桂 黄文慧 黄文泰 邓秀霞 (郭玉英 黄素兰) (刘锦云 陈丕晟) (吕征轩 吕欣颐) 陈耀椿合家 TEOH BENG AI LEOW YEAP HOON PING LOH SIEW SIM TAN SOO HONG LIM LAY CHENG GOH LAY SEE GOH ZHAN HONG NORO CHEW WEN WEN TEOH CHUN MING CHEAH JEN YUAN OOI GUAT SIM OON SIEW KIM LIM SING YI TAN THIAN HONG TAN SIN POH
RM5 郑和吉 李展旭 许添文 陈惠卿 谢玛丽 洪月明 梁依芊 梁浩礼 张舒凌

吴国强居士经手
RM200 罗森泉 罗钦赐

资料来源: