-A A +A
预告活动 时间 地点
1 孝亲法会 01.09.2024 - 13:00 to 18:00 檀香寺五楼/ 线上
2 佛前大供 - 盂兰盆会/佛欢喜日 18.08.2024 - 10:30 檀香寺大悲殿
3 檀香寺八关斋戒会 11.08.2024 - 07:30 to 21:15 檀香寺五楼
4 佛前大供 - 修静长老 06.08.2024 - 10:00 檀香寺大雄殿
5 《阿弥陀经》线上共修会 27.07.2024 - 20:00 线上
6 《净土忏》实体共修 27.07.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
7 《普门品》线上共修会 26.07.2024 - 20:00 线上
8 佛前大供-观音圣诞 24.07.2024 - 10:45 檀香寺大悲殿
9 檀香寺 - 三皈五戒 21.07.2024 - 14:30 to 16:00 檀香寺大悲殿
10 《佛说阿弥陀经》实体共修 20.07.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
11 《阿弥陀经》线上共修会 20.07.2024 - 20:00 线上
12 《普门品》线上共修会 19.07.2024 - 20:00 线上
13 檀香寺八关斋戒会 14.07.2024 - 07:30 to 21:15 檀香寺五楼
14 《阿弥陀经》线上共修会 13.07.2024 - 20:00 线上
15 《佛说阿弥陀经》实体共修 13.07.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
16 《普门品》线上共修会 12.07.2024 - 20:00 线上
17 《阿弥陀经》线上共修会 06.07.2024 - 20:00 线上
18 《佛说阿弥陀经》实体共修 06.07.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
19 《普门品》线上共修会 05.07.2024 - 20:00 线上
20 《阿弥陀经》线上共修会 29.06.2024 - 20:00 线上
21 《佛说阿弥陀经》实体共修 29.06.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
22 《普门品》线上共修会 28.06.2024 - 20:00 线上
23 每季庆生会 22.06.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
24 《阿弥陀经》线上共修会 22.06.2024 - 20:00 线上
25 IBCM毕业典礼 22.06.2024 - 10:00 檀香寺五楼
26 《普门品》线上共修会 21.06.2024 - 20:00 线上
27 线上《八十八佛大忏悔文》 20.06.2024 - 20:00 线上
28 《阿弥陀经》线上共修会 15.06.2024 - 20:00 线上
29 《佛说阿弥陀经》实体共修 15.06.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
30 《普门品》线上共修会 14.06.2024 - 20:00 线上
31 《佛说阿弥陀经》实体共修 08.06.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
32 《阿弥陀经》线上共修会 08.06.2024 - 20:00 线上
33 《普门品》线上共修会 07.06.2024 - 20:00 线上
34 线上《八十八佛大忏悔文》 06.06.2024 - 20:00 线上
35 《佛说阿弥陀经》实体共修 01.06.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
36 《阿弥陀经》线上共修会 01.06.2024 - 20:00 线上
37 《普门品》线上共修会 31.05.2024 - 20:00 线上
38 念佛三日共修會 30.05.2024 - 12:00 to 02.06.2024 - 03:00 檀香寺五楼
39 《阿弥陀经》线上共修会 25.05.2024 - 20:00 线上
40 《佛说阿弥陀经》实体共修 25.05.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
41 捐血运动 25.05.2024 - 09:00 to 13:00 檀香寺大悲殿
42 《普门品》线上共修会 24.05.2024 - 20:00 线上
43 线上《八十八佛大忏悔文》 22.05.2024 - 20:00 线上
44 檀香寺 - 三皈五戒 22.05.2024 - 12:30 to 15:00 檀香寺大雄殿
45 佛前大供 - 佛陀日 22.05.2024 - 10:30 檀香寺大雄殿
46 浴佛法会 19.05.2024 - 09:00 檀香寺大雄殿
47 《阿弥陀经》线上共修会 18.05.2024 - 20:00 线上
48 《佛说阿弥陀经》实体共修 18.05.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
49 《普门品》线上共修会 17.05.2024 - 20:00 线上
50 佛前大供 - 佛诞日 15.05.2024 - 10:30 檀香寺大雄殿

Pages