-A A +A
预告活动 时间 地点
51 《普门品》线上共修会 06.05.2024 - 20:00 线上
52 《佛说阿弥陀经》实体共修 04.05.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
53 《阿弥陀经》线上共修会 04.05.2024 - 20:00 线上
54 菩提之夜 04.05.2024 - 19:30 to 22:00 菩提国中礼堂
55 《普门品》线上共修会 03.05.2024 - 20:00 线上
56 晚晴苑 30 周年纪念庆典 01.05.2024 - 09:30 檀香寺五楼多元化礼堂
57 《佛说阿弥陀经》实体共修 27.04.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
58 《阿弥陀经》线上共修会 27.04.2024 - 20:00 线上
59 《普门品》线上共修会 26.04.2024 - 20:00 线上
60 线上《八十八佛大忏悔文》 23.04.2024 - 20:00 线上
61 佛前大供 - 伯圆长老圆寂纪念日 23.04.2024 - 10:30 檀香寺大悲殿
62 健康检查及讲座 21.04.2024 - 09:00 to 12:00 檀香寺
63 《佛说阿弥陀经》实体共修 20.04.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
64 《阿弥陀经》线上共修会 20.04.2024 - 20:00 线上
65 《普门品》线上共修会 19.04.2024 - 20:00 线上
66 檀香寺八关斋戒会 14.04.2024 - 07:00 to 21:15 檀香寺五楼
67 《佛说阿弥陀经》实体共修 13.04.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
68 《阿弥陀经》线上共修会 13.04.2024 - 20:00 线上
69 《普门品》线上共修会 12.04.2024 - 20:00 线上
70 线上《八十八佛大忏悔文》 09.04.2024 - 20:00 线上
71 《阿弥陀经》线上共修会 06.04.2024 - 20:00 线上
72 《佛说阿弥陀经》实体共修 06.04.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
73 《普门品》线上共修会 05.04.2024 - 20:00 线上
74 清明超度法会 31.03.2024 - 13:00 to 18:00 檀香寺五楼
75 《佛说阿弥陀经》实体共修 30.03.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
76 《阿弥陀经》线上共修会 30.03.2024 - 20:00 线上
77 《普门品》线上共修会 29.03.2024 - 20:00 线上
78 佛前大供 - 观音诞 28.03.2024 - 10:45 檀香寺大悲殿
79 线上《八十八佛大忏悔文》 24.03.2024 - 20:00 线上
80 檀香寺 - 三皈五戒 24.03.2024 - 14:00 檀香寺大悲殿
81 佛前大供 - 佛涅盘日 24.03.2024 - 10:45 檀香寺大雄殿
82 《佛说阿弥陀经》实体共修 23.03.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
83 《阿弥陀经》线上共修会 23.03.2024 - 20:00 线上
84 《普门品》线上共修会 22.03.2024 - 20:00 线上
85 佛前大供 - 佛出家日 17.03.2024 - 10:45 檀香寺大雄殿
86 《阿弥陀经》线上共修会 16.03.2024 - 20:00 线上
87 《佛说阿弥陀经》实体共修 16.03.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
88 《普门品》线上共修会 15.03.2024 - 20:00 线上
89 线上《八十八佛大忏悔文》 10.03.2024 - 20:00 线上
90 檀香寺八关斋戒会 10.03.2024 - 07:30 to 21:15 檀香寺五楼
91 《阿弥陀经》线上共修会 09.03.2024 - 20:00 线上
92 《佛说阿弥陀经》实体共修 09.03.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
93 《普门品》线上共修会 08.03.2024 - 20:00 线上
94 《佛说阿弥陀经》实体共修 02.03.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
95 《阿弥陀经》线上共修会 02.03.2024 - 20:00 线上
96 《普门品》线上共修会 01.03.2024 - 20:00 线上
97 《阿弥陀经》线上共修会 24.02.2024 - 20:00 线上
98 《佛说阿弥陀经》实体共修 24.02.2024 - 20:00 檀香寺大悲殿
99 《普门品》线上共修会 23.02.2024 - 20:00 线上
100 《阿弥陀经》线上共修会 17.02.2024 - 20:00 线上

Pages